Google+

Gati për botë !

Nr. i Fl. Kompania ajrore Nga Pritet ETA Status
Nr. i Fl. Kompania ajrore Për Planifikuar ETD Status

Shënim: Ne nuk mbajmë përgjegjësi për saktësinë apo të dhënat e paraqitura në orar të fluturimeve.

Informata

Galeria

Lajme

Prishtina International Airport

Lajme

Prishtina International Airport

Lajme

Prishtina International Airport

00381(0)38 501 502 1214

KOHE LOKALE 13:13